Kursy i szkolenia

 

Dla wszystkich pragnących dokładniej poznać tajniki czy to szeroko pojętego wspinania czy to różnych odmian narciarstwa, proponuję kursy i szkolenia, w trakcie których zainteresowani mogą zdobyć nowe bądź udoskonalić już posiadane umiejętności. Zakres tych szkoleń a zatem także czas ich trwania może być bardzo różny. Długoletnie praktyki w szkoleniach narciarskich, wspinaczkowych, przewodnickich, wysokościowych, itp. pozwalają mi elastycznie dopasowywać programy do indywidualnych potrzeb i możliwości Kursantów.


Wspinanie skałkowe

 

Wspinanie w skałkach jest znakomitym przygotowaniem zarówno do dalszego wspinania skalnego jak i wprowadzeniem do wspinania w górach.

Kursy skałkowe prowadzę albo pod konkretna osobę, albo ogłaszam terminy szkoleń zbiorowych.

Wersja indywidualna jest najdogodniejsza terminowo, ale najdroższa.

Wersja grupowa (maksymalnie 4 osoby w grupie) jest oczywiście najtańsza, ale niesie za sobą ograniczenia typowe dla imprez zbiorowych.

Liczba szkolonych większa niż 2 osoby równocześnie wyklucza np. wszelkie wyjścia górskie.

Czyli że pozostają wtedy do dyspozycji wyłącznie rejony skałkowe.

Podobnie jak w każdej dziedzinie wiedzy, szkolenie wspinaczkowe ma swój początek, ale nie ma końca.

To sam uczestnik musi zdecydować o tym, jak długo chce się szkolić.

Może to trwać dni, tygodnie, miesiące i lata.

Długość szkoleń zależy od jego uczestników, ponieważ w efekcie chodzi o ich (i partnera / partnerów) zdrowie i życie.

Koszt podstawowych szkoleń skałkowych  wynosi:

1250 PLN / os - wersja 4-osobowa;

1500 PLN / os - wersja 3-osobowa;

1900 PLN / os - wersja 2-osobowa;

3000 PLN / os - wersja indywidualna.

Zajęcia trwają przez 5 dni, po około 6 godzin dziennie.

W cenę kursu wliczony jest sprzęt asekuracyjny.

Należy posiadać własne buty wspinaczkowe i pozostały ekwipunek turystyczny.

UWAGA: ważne, aby buty były KOMFORTOWE, tzn. aby rozmiar umożliwiał używanie ich  BEZ  ZDEJMOWANIA przez co najmniej kilka godzin.

Kwestie logistyczne - tak jak przy wycieczkach górskich - nie są wliczone w cenę kursu i stanowią dodatkowe obciążenie uczestników / uczestnika.

W naszych warunkach klimatycznych takie szkolenia przeprowadzam zazwyczaj od końca kwietnia do początku listopada.

Przy "niepogodzie" korzystam z krytych ścianek wspinaczkowych, zlokalizowanych niestety poza Zakopanem.

>>dalej>>

Wspinanie z odgórną asekuracją pozwala doskonalić technikę poruszania się w skale.

Przygotowanie do pracy na wysokości

 

Przygotowania do wykonywania prac na wysokości często prowadzone są w skałach lub na konstrukcjach mogących imitować sytuacje rzeczywiste przy tego rodzaju pracach.

Właściwa kolejność czynności to jeden z podstawowych elementów bezpiecznego zjazdu na linie.

Szkolenia lodowcowe

 

Przed każdym wyjazdem w góry lodowcowe, kandydaci na taki wyjazd winni zaznajomić się z charakterystycznymi dla lodowców niebezpieczeństwami oraz z metodami ratownictwa i autoratownictwa lodowcowego. Czynności te należy trenować i doskonalić w warunkach naturalnych (na lodowcach), jako mogące zadecydować o zdrowiu i życiu wszystkich członków zespołu.

>>dalej>>

Wydobywanie "poszkodowanego" ze szczeliny.

Programy przygotowawcze i zastępcze

 

Bardziej skomplikowane tury górskie wymagają przygotowania technicznego. Tego typu szkolenia mogą też być treścią programów zastępczych, realizowanych zamiast programu górskiego w przypadku gorszej pogody czy złych warunków, w skałkach lub na ściankach wspinaczkowych.

>>dalej>>

Przy niekorzystnej pogodzie wiele ciekawych i szkoleniowo pożytecznych zajęć można przeprowadzić na ściankach wspinaczkowych.