Wywiad o przewodnictwie 1995

Sekretarz Generalny NATO w Tatrach, 1998

Wizyta Xaviera Solany w Tatrach, 1998

 

 

O wizycie Solany w Tatrach, 1998

Artykuł o nadaniu Polsce pełnoprawnego członkostwa w IVBV, 2000.

 

 

Polska w IVBV, 25.XI.2000