INFORMACJE OGÓLNE

 

Podane stawki wynagrodzeń przewodnickich (patrz: wynagrodzenie przewodnickie) dotyczą dróg standardowych, do I stopnia trudności, w dogodnych warunkach letnich.

Pozostałe są wyceniane osobno, m.in. w zależności od stopnia trudności, długości tury, panujących warunków, ilości osób w grupie, itp.

Maksymalna ilość osób w grupie:

- przy wspinaniu w górach: 1-2 osoby;

- przy wycieczkach na niektóre popularne szczyty: do 2 osób, a w b.dobrych (m.in. bezśnieżnych)  warunkach do 3 osób;

 

- na wycieczki nie techniczne ponad granicami lasów: do 10 osób;

- na takie same wycieczki do granicy lasów: do 20 osób.

 

ZNIŻEK udzielam STAŁYM KLIENTOM oraz przy opłacanych w całości z góry zamówieniach "hurtowych", tzn. za 10 lub więcej dni w roku kalendarzowym.

 

 

 

 

WYJAZDY I WYPRAWY

 

Poza Tatrami ceny minimalne są zgodne z cennikami państw, na których terytorium wykonywana jest usługa.

Więcej informacji   >>>

 

 

Wycieczki zbiorowe

 

Z wycieczkami zbiorowymi chodzę tylko tam, gdzie liczebność grupy nie stanowi ponad przeciętnego zagrożenia dla uczestników wycieczki oraz nie powoduje nadmiernych szkód przyrodniczych.

Ze względów na szacunek do przyrody oraz do... nas samych, maksymalna wielkość grupy zbiorowej na trasach poniżej granicy lasów wynosi do 20 osób a  ponad granicami lasów do 10 osób.

O ilości uczestników wycieczki w grupie decyduje przewodnik, w zależności m.in. od: trudności planowanej trasy, aktualnie panujących warunków, prognozy pogody, stopnia zaawansowania uczestników, itp.

 

 

 

 

Niekorzystne warunki lub prognozy

 

W razie niekorzystnych warunków lub prognoz, mogę zaproponować program zastępczy, w postaci wycieczki na inny szczyt lub zajęć techniczno - wspinaczkowych w skałach, zimą na lodospadach lub na nartach, a ewentualnie  także na sztucznej ścianie wspinaczkowej.