Kursy turystyki zimowej

 

Uprawianie turystyki zimowej wiąże się z koniecznością używania specjalistycznego sprzętu, a co najważniejsze - Z KONIECZNOŚCIĄ PODEJMOWANIA WAŻKICH DECYZJI, odnośnie m.in. wyboru trasy, nawigacji i odnajdywania drogi w terenie, znajomości śniegów, lawinoznawstwa, itd.

Lepiej zatem uczyć się tego wszystkiego pod okiem zawodowca, niż eksperymentować z życiem swoim i współtowarzyszy wycieczki.

>>dalej>>

Sposób przemieszczania się zespołu w terenie musi być przemyślany i elastycznie uzależniony od terenu oraz warunków.

Szkolenia lawinowe

 

Niezwykle dzisiaj popularne szkolenia lawinowe powinny być prowadzone wyłącznie przez osoby, które w tej materii posiadają nie tylko gruntowne wykształcenie, ale przede wszystkim długoletnią praktykę. Zasadniczą ich część musi stanowić profilaktyka wypadków lawinowych, polegająca głównie na nauce oraz unifikacji umiejętności rozpoznawania śniegów potencjalnie lawiniastych. Tak jak wiele czynności mogących decydować o życiu ludzkim, szkolenia te powinny być powtarzane cyklicznie, co najmniej raz przed każdym sezonem zimowym oraz możliwie najczęściej w trakcie jego trwania. Należy te umiejętności doskonalić przy każdej możliwej okazji - np. przy ew. załamaniu pogody- zamiast wyjścia na wspinanie czy na turę narciarską.

>>dalej>>

Szkolenia narciarskie poza trasami

 

Narciarstwo uprawiane poza trasami ma sporo ważnych życiowo tajemnic. Tajemnice te warto zatem poznawać pod opieką najlepszych fachowców.

>>dalej>>

Dolina Mięguszowiecka: szkolenie TPN w turystyce narciarskiej. Na zdjęciu widoczne prawidłowe odstępy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.

Szkolenia we wspinaniu zimowym

 

Wspinanie zimowe jest znacznie bardziej wymagające niż wspinaczka letnia. Dlatego warto się z nim zaznajamiać metodą "małych kroków", od bardzo łatwych do coraz to trudniejszych celów.

>>dalej>>

Pierwsze kroki w lodzie - oczywiście z górną asekuracją.