Grań Rochefort

 

Grań Rochefort jest jedną z popularniejszych wycieczek wysokogórskich w Alpach. Po raz pierwszy przebyta 18.VII.1900, do dzisiaj oferuje ciekawą i efektowną wspinaczkę graniową w dużej ekspozycji, na wysokości prawie 4000 m.

Grań Rochefort od strony zachodniej; z lewej Dent du Geant, z prawej Aig. du Rochefort.
Grań Rochefort od strony Dent du Geant; z tyłu z lewej Grandes Jorasses.
Na grani Rochefort.
Na grani Rochefort.
Na grani Rochefort.
Na grani Rochefort.
Aig. Rochefort z Grani Rochefort.