Szkolenia lawinowe

 

Niezwykle dzisiaj popularne szkolenia lawinowe powinny być prowadzone wyłącznie przez osoby, które w tej materii posiadają gruntowne wykształcenie i długoletnią praktykę. Podstawą tego szkolenia musi być profilaktyka wypadków lawinowych. Polega ona głównie na nauce oraz unifikacji umiejętności rozpoznawania śniegów potencjalnie lawiniastych. Tak jak wiele czynności mogących decydować o życiu ludzkim, szkolenia te powinny być powtarzane cyklicznie, co najmniej raz przed każdym sezonem zimowym. Dodatkowo należy te umiejętności doskonalić przy każdej możliwej okazji - np. przy ew. załamaniu pogody- zamiast wyjścia na wspinanie czy na turę narciarską.

Jedną z podstaw realizowania zaplanowanej trasy musi być umiejętność oceny lawiniastości śniegów. Sam widok terenu często może wiele nam powiedzieć.
Nawet wybitni narciarze i wytrawni fachowcy szkolą się na kursach lawinowych. Na zdjęciu: analizowanie stabilności śniegu w trakcie kursu lawinowego dla kandydatów na przewodników IVBV.
Umiejętność rozpoznawania potencjalnie niebezpiecznych warstw śniegu jest tylko jedną z wielu składających się na skomplikowaną lawinoznawczą wiedzę.
Często przeceniane profile śniegu dają nam informację niemalże tylko o tym jednym konkretnym miejscu.
Symulacja poszukiwania zasypanego przy pomocy nadajnika lawinowego.
Precyzowanie miejsca zasypania ofiary przy pomocy sondy lawinowej.
Dobra umiejętność sondowania jest niezwykle ważna w ostatniej fazie poszukiwań zasypanego.