Szkolenia we wspinaniu zimowym

 

Wspinanie zimowe jest znacznie bardziej wymagające niż wspinaczka letnia. Dlatego warto się z nim zaznajamiać metodą "małych kroków", od bardzo łatwych do coraz to trudniejszych celów.

Pierwsze kroki w lodzie - oczywiście z górną asekuracją.
Wielokrotne przechodzenie nietrudnych lodospadów różnymi wariantami znacząco oswaja z poruszaniem się w stromym lodzie.
Częste pokonywanie średnio trudnych lodospadów bardzo poprawia komfort i sprawność poruszania się w lodzie.
Doskonalenie techniki wspinania w stromym lodzie przy trudnych warunkach atmosferycznych.
Nadzorowana nauka prowadzenia i poprawnej asekuracji to klucz do zarządzania ryzykiem na wspinaniu.