Szkolenia lodowcowe

 

Przed każdym wyjazdem w góry lodowcowe, kandydaci na taki wyjazd winni zaznajomić się z charakterystycznymi dla lodowców niebezpieczeństwami oraz z metodami ratownictwa i autoratownictwa lodowcowego. Czynności te należy trenować i doskonalić w warunkach naturalnych (na lodowcach), jako mogące zadecydować o zdrowiu i życiu wszystkich członków zespołu.

 

Trening lodowcowy na Mer de Glace. Wychodzenie ze szczeliny lodowcowej.
Prawidłowe użycie liny na lodowcu to klucz do bezpieczeństwa całego zespołu.
W labiryncie szczelin i seraków Lodowca Argentiere.
Ćwiczenia na lodowcu pod Großglocknerem.
Zakładanie stanowiska do wydobywania ze szczeliny lodowcowej.
Wydobywanie "poszkodowanego" ze szczeliny.