IVBV / IFMGA / UIAGM - Międzynarodowa Federacja Związków Przewodników Górskich

 

PSPW - Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich

TOPR -  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

HZS - Horska Zachranna Slużba

 

TPN - Tatrzański Park Narodowy

 

TANAP - Tatransky Narodny Park